11 червня 2021 р в коледжі відбулася перша науково-практична інтернет конференція на тему "Проблеми та перспективи розвитку національної економіки", яку підготували члени циклових комісій електротехнічних та економічних дисциплін. В ній приймали участь представники інших навчальних закладів з усієї України.
Метою конференції було формування вмінь у студентів висвітлювати проблеми і захищати свою думку в сферах енергозбереження та економіки.
Серед студентів спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" нашого коледжу виступили Тимофієв Владислав та Федорчук Ілля.

Тимофієв Владислав доповів на тему "Проблеми і перспективи розвитку вітрової енергетики". Він вказав про потенціал вітрової енергетики в Україні:
- вітроелектростації займають мало місця;
- економічність;
- невичерпна енергія.

А також перерахував недоліки:
- нестабільність вітрового потоку в окремих регіонах країни;
- висока вартість вітроенергетичної установки;
- небезпека для дикої природи.

Федорчук Ілля доповів на тему "Проблеми і перспективи розвитку сонячної енергетики", де вказав про переваги сонячної енергетики в Україні:
- є конкурентноспроможною ;
- тривалий термін роботи сонячних елементів;
- високий попит населення.

Та навів недоліки:
- порівняно висока вартість сонячних установок;
- низький ККД.