Вступнику

Новини

Спеціальність 141

“Електроенергетика, електротехніка
та електромеханіка”

Освітньо-кваліфікаційний рівень

молодший бакалавр

Ліцензійний обсяг

Денна - 125 осіб
Заочна - 50 осіб

Державне замовлення

Денна - 60 осіб
Заочна - 10 осіб

Кваліфікація

«технік-електрик»