Вступнику

Новини

Спеціальність 141

“Електроенергетика, електротехніка
та електромеханіка”

Освітньо-кваліфікаційний рівень

молодший бакалавр

Ліцензійний обсяг

Денна - 50 осіб
Заочна - 25 осіб

Державне замовлення

30 осіб

Кваліфікація

«технік-електрик»